czwartek, 16 stycznia 2014

Nowa publikacja KNA

Koło Naukowe Arabistów wydało kolejny tom artykułów! Publikacja zatytułowana „Świat muzułmański od Maghrebu do Kaukazu” obejmuje materiały z dwóch ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji zorganizowanych przez KNA w 2012 i 2013 roku. Artykułu zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne: gospodarka-polityka-ekonomia; islam-prawo-historia oraz język-media-kultura.
Druk książki został dofinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW i Katedrę Arabistyki i Islamistyki UW.

Tom w formacie pdf można znaleźć tu.
Aby zamówić papierowy egzemplarz publikacji, wystarczy skontaktować się z nami, np. mailowo: arab.kn@uw.edu.pl. Książka jest bezpłatna, ale ilość egzemplarzy - ograniczona.