piątek, 5 kwietnia 2013

Program V Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Świat muzułmański. Od Maghrebu do Kaukazu"


V Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

„ŚWIAT MUZUŁMAŃSKI.

OD MAGHREBU DO KAUKAZU”

Warszawa, 22-23 kwietnia 2013 r.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sala 200 (Mały Dziedziniec, Budynek Samorządu Studentów)Program konferencji


22 KWIETNIA 2013 R.

10:30 – 10:45 Powitanie i otwarcie konferencji

Panel I Ruchy społeczne

 

10:30 – 10:45

Anna Chomętowska-Kontkiewicz (UW) – Problem honorowych zabójstw w islamie na przykładzie Turcji

10:45 – 11:00

Anna Chmielewska (UW) – Aktywizm kobiet egipskich. Ruchy kobiece w Egipcie po Rewolucji 25 stycznia

11:00 – 11:15

Katarzyna Dyl (UW) – Aktywiści z Placu Perłowego – przegląd organizacji walczących o prawa człowieka w Bahrajnie z rewolucją w tle

11:30 – 11:45

Nina Mocior (UW) – Irański feminizm czy ruch na rzecz równości płci? Charakterystyka współczesnych ruchów społecznych w Iranie na przykładzie Kampanii Miliona Podpisów

11:45 – 12:05

Dyskusja

Panel II Społeczne konteksty polityki


12:15 – 12:30

Agnieszka Syliwoniuk (UW) – Trybalizm a polityka: przypadek Jordanii

12:30 – 12:45

Grzegorz Ł. Małachowski (UW) – Elity w Arabii Saudyjskiej, ich struktura, wzajemne oddziaływanie i znaczenie dla funkcjonowania państwa

12:45 – 13: 00

Jan Kulig (UJ) – Konflikt-przyzwolenie-wsparcie. Islam a zasady międzynarodowego prawa wodnego

13:00 – 13:15

Natalia Hapek (UW) – Polityka historyczna diaspor kaukaskich na przykładzie Czerkiesów i Czeczenów na Bliskim Wschodzie

13:15 – 13:30

Katarzyna Fijołek (UJ) – Torbesze, Pomacy, Gorańcy, czyli o bałkańskim islamie w barwnym wydaniu

13:30 – 13:55

Dyskusja


Panel III Prawo a islam


15:00 – 15:15

Rafał Kaczmarczyk (UW) – Zmiany konstytucji Zjednoczonych Emiratów Arabskich

15:15 – 15:30

Paulina Kozioł (UWr) – Prawa dziecka w krajach arabskich

15:30 – 15:45

Monika Matysek (UJ) – Wpływ wzorców zachodnich na rozwój mut’a i misjar w prawie muzułmańskim

15:45 – 16: 00

Marta Piątak (UŁ) – Ḥīla – fikcja prawna w doktrynie hanafickiej okresu klasycznego

16:00 – 16:15

Katarzyna Sidło (UW) – Koncepcja ḡarar w muzułmańskiej myśli prawniczej, teologicznej i ekonomicznej

16:15 – 16:40

Dyskusja
23 KWIETNIA 2013 R.

Panel IV Polityczne konteksty islamu


9:30 – 9:45

Zuzanna Oniszczuk (UW) – Koncepcja narodu wybranego w ideologiach grup Czarnych Muzułmanów w Stanach Zjednoczonych

9:45 – 10:00

Magdalena Pinker (UW) – Sny kalifów – czyli o mitologizacji historii powstawania miast arabskich

10:00 – 10:15

Piotr Młocek (UW) – Rewolucyjny islam w Iranie

10:15 – 10:30

Katarzyna Szymczyk (UW) – Oblicza irańskiego społeczeństwa ostatniej dekady z szyickim reżimem w tle

10:30 – 10:50

Dyskusja


Panel V Media i komunikacja 

 

11:00 – 11:15

Michalina Guzikowska (UW) – Sojusz Al-Dżaziry z TeleSur – głos Południa?

11:15 – 11:30

Marta Zakręta (UW) – Media społecznościowe w służbie terroryzmu

11:30 – 11:45

Magdalena Zawrotna (UJ) – Dowcip polityczny w Egipcie – praktyka językowa w internecie i na kairskiej ulicy

11:45 – 12:00

Magdalena Michno (UMCS) – „Hate speech” i „hate crimes” w krajach muzułmańskich – analiza przypadku Republiki Turcji

12:00 – 12:20

Dyskusja

Panel VI Opisanie Wschodu


13:30 – 13:45

Kevin Gajdziński (UAM) – Relacje polskich podróżników z Państwa Osmanów w XVIII wieku

13:45 – 14:00

Justyna Olejnik ( UŁ) – Strach przed „islamską nawałnicą” w XV wieku, czyli obraz Turków Osmańskich w kronice weneckiego chirurga Niccolo Barbaro

14:00 – 14:15

Szymon Pietrzykowski (UAM) – Recepcja rewolucji irańskiej na Zachodzie. Zachód w oczach irańskich rewolucjonistów

14:15 – 14: 30

Grzegorz Gilewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Miurydyzm w relacjach dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców na Kaukazie

14:30 – 14:45

Natalia Żurawska (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie) – Obraz współczesnego Omanu w twórczości Sajfa ar-Rahbiego

14:45 – 15:10

DyskusjaPanel VII Stosunki międzynarodowe w regionie


15:15 – 15:30

Andrzej Guzowski (UW) – Niepodległa Palestyna – nadzieje
i perspektywy

15:30 – 15:45

Kamil Pawluk (UJ) – Granice arabskiej wiosny. Przykład Algierii
15:45 – 16:00

Marta Szewczyk (UW) – Uwarunkowania naftowego państwa rentierskiego jako bariera rozwoju społeczeństw Zatoki Perskiej

16:00 – 16:15


Dyskusja

16:15 – 16:20

Zakończenie konferencji