poniedziałek, 21 stycznia 2013

Publikacja "Świat muzułmański oczami Europejczyka"

 
W grudniu 2012 roku Koło Naukowe Arabistów UW ukończyło pracę nad tomem artykułów "Świat muzułmański oczami Europejczyka".
Tom obejmuje materiały z dwóch ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji zorganizowanych przez KNA w 2010 i 2011 roku. Zamieszczone w publikacji referaty opisują różnorodne aspekty historii i współczesności społeczeństw muzułmańskich na Bliskim Wschodzie: prawo, politykę, kulturę i życie codzienne. Autorzy referatów to byli i obecni studenci (studiów I, II i III stopnia) Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni wyższych w Polsce.

Publikacja nie byłaby możliwa bez pomocy i cennych uwag edytorskich prof. Katarzyny Pachniak (kierownika Katedry Arabistyki i Islamistyki UW) i dra George'a Yacouba (opiekuna naukowego KNA) - serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Książkę w wersji PDF można pobrać tu.
Aby zamówić tom pokonferencyjny w wersji książkowej, prosimy o kontakt: arab.kn@uw.edu.pl. Publikacja jest nieodpłatna, ale ilość egzemplarzy - ograniczona!