poniedziałek, 14 maja 2012

Konferencja naukowa - zaproszenie i program

Serdecznie zapraszamy na IV. studencko-doktorancką konferencję naukową "Świat muzułmański oczami Europejczyka"

Data: sobota 26 maja

Miejsce: sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów przy Małym Dziedzińcu na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program konferencji:
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW         10.40 – 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI     11.00 – 11.05

PANEL 1.      11.05 – 12.40


·         11.05 – 11.20 mgr Magdalena Zawrotna (Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński)

Intertekstualność komunikacji online na przykładzie języka młodych Egipcjan


·         11.20 – 11.35 Michalina Guzikowska (Instytut Dziennikarstwa/Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

Reakcja brytyjskiej i hiszpańskiej prasy prestiżowej na śmierć Usamy ibn Ladina


·         11.35 – 11.50 Mateusz Rzeszut (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Republika Malty jako państwo UE łączące cywilizację europejską i arabską


·         11.50 – 12.05 Rafał Kaczmarczyk (Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski)

Co tak naprawdę można powiedzieć o Contractus mohatrae?


·         12.05 – 12.20 Przemysław Brzuszczak (Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski)

Uniwersalizm praw człowieka?


·         12.20 – 12.40 Dyskusja


PRZERWA   12.40 – 13.25

PANEL 2.      13.25 – 15.25


·         13.25 – 13.40 mgr Filip Kucera (Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Obraz Półwyspu Arabskiego w pamiętnikach hrabiego Wacława Seweryna Rzewuskiego


·         13.40 – 13.55 Jan Burek (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Religia i rasa w narracji ksenofobicznej w londyńskiej prasie końca XIX wieku. Casus wątku malajskiego w sprawie Kuby Rozpruwacza


·         13.55 – 14.10 Krzysztof Grochowski (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Mientras sea El Pueblo de Moros y Cristianos. O postrzeganiu ludności muzułmańskiej w Cantar de Mio Cid


·         14.10 – 14.20 Przerwa


·         14.20 – 14.35 mgr Daria Gosek (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński)

Nietzscheański Arab? O jednym francuskim spojrzeniu na kulturę arabską


·         14.35 – 14.50 mgr Anna Kowszewicz (Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

„To nie myśmy podbili Algierię, to Algieria podbiła nas” – europejskie postrzeganie haszyszu przez pryzmat kultury arabskiej


·         14.50 – 15.05 Rafał Smoleń (Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski)

Fałszywa wiara Budomela – dyskusja teologiczna na wybrzeżu Afryki Zachodniej w połowie XV w.


·         15.05 – 15.25 Dyskusja

PRZERWA   15.25 – 16.10

PANEL 3.      16.10 – 17.45


·         16.10 – 16.25 mgr Katarzyna Dżugaj (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

Ścieżka diabła czy zachowanie miłe Bogu – możliwości i perspektywy rozwoju sportu kobiecego w krajach muzułmańskich


·         16.25 – 16.40 Dżafar Mezher (Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński)

Arabski świat piłki nożnej oczami kibica europejskiego


·         16.40 – 16.55 Monika Stumpo (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

Współczesne oblicze orientalizmu na podstawie teledysku brytyjskiej artystki M.I.A. "Bad Girls"


·         16.55 – 17.10 Alicja Raszkowska (Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

Islam dla najmłodszych – rynek zabawek muzułmańskich


·         17.10 – 17.25 mgr Karolina Jaworska (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński)

Przekonywanie poprzez powtarzanie – skuteczność powtórzenia jako strategii perswazyjnej


·         17.25 – 17.45 Dyskusja

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI             17.45


WSTĘP WOLNY DLA WSZYSTKICH