wtorek, 3 kwietnia 2012

IV. studencko-doktorancka konferencja naukowa KN Arabistów UW "Świat muzułmański oczami Europejczyka" - call for papers

Szanowni studenci i doktoranci,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Świat muzułmański oczami Europejczyka”, organizowanej przez Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 1-2 czerwca bieżącego roku.

W relacjach międzykulturowych powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” nabiera szczególnego znaczenia - tym bardziej, gdy mamy do czynienia z kulturami tak odmiennymi, jak europejska i azjatycka. Już od momentu powstania islam stanowił dla chrześcijańskiej Europy problem i nie lada wyzwanie intelektualne; jednocześnie bowiem powoływał się na wspólne korzenie obu religii i negował fundamentalne dla chrześcijaństwa dogmaty. W efekcie przez ponad tysiąc lat muzułmanie opisywani byli przez Europejczyków zarówno jako pogańscy barbarzyńcy, jak i bracia w wierze. Skąd biorą się te rozbieżności, jakie są źródła uprzedzeń i stereotypów? Czy możliwe jest, tak potrzebne w dobie globalizacji, porozumienie ponad podziałami? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na naszej konferencji.

Zapraszamy do udziału w konferencji studentów i doktorantów zarówno orientalistyki, jak i innych specjalności. Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Na życzenie prelegentów zapewniamy niezbędny sprzęt multimedialny ( laptop, rzutnik etc.) Zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1800 znaków) prosimy przysyłać najpóźniej do 03.05. O przyjęciu bądź odrzuceniu referatu poinformujemy Państwa mailowo do dnia 07.05.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: arab.kn@uw.edu.pl

Brak komentarzy: