wtorek, 24 kwietnia 2012

Call For Papers - update (zmiana terminu)


Szanowni studenci i doktoranci,
zapraszamy do udziału w IV. edycji studencko-doktoranckiej konferencji arabistycznej „Świat muzułmański oczami Europejczyka”, organizowanej przez Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 25-26 maja bieżącego roku.

W relacjach międzykulturowych powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” nabiera szczególnego znaczenia - tym bardziej, gdy mamy do czynienia z kulturami tak odmiennymi, jak europejska i azjatycka. Już od momentu powstania islam stanowił dla chrześcijańskiej Europy problem i nie lada wyzwanie intelektualne; jednocześnie bowiem powoływał się na wspólne korzenie obu religii i negował fundamentalne dla chrześcijaństwa dogmaty. W efekcie przez ponad tysiąc lat muzułmanie opisywani byli przez Europejczyków zarówno jako pogańscy barbarzyńcy, jak i bracia w wierze. Skąd biorą się te rozbieżności, jakie są źródła uprzedzeń i stereotypów? Czy możliwe jest, tak potrzebne w dobie globalizacji, porozumienie ponad podziałami? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na naszej konferencji.

Zapraszamy do udziału w konferencji studentów i doktorantów zarówno orientalistyki, jak i innych specjalności. Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Na życzenie prelegentów zapewniamy niezbędny sprzęt multimedialny ( laptop, rzutnik etc.) Zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1800 znaków) prosimy przysyłać najpóźniej do 03.05. O przyjęciu bądź odrzuceniu referatu poinformujemy Państwa mailowo do dnia 07.05.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: arab.kn@uw.edu.pl

piątek, 6 kwietnia 2012

Spotkanie z Panią Ambasador Republiki Tunezyjskiej

3 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie „Nowa Tunezja – pierwsze miesiące po wyborach” z Panią Ambasador Republiki Tunezyjskiej w Polsce. Pani Drije Nadra odwiedziła Wydział Orientalistyczny na zaproszenie pani dr Marty Widy-Behiesse, prowadzącej zajęcia pt.” Islam a procesy globalizacji”. W spotkaniu wzięli udział nie tylko słuchacze tychże zajęć, ale także wielu studentów arabistyki (w tym członkowie Koła Naukowego Arabistów) i innych kierunków orientalistycznych. Tematem spotkania była aktualna sytuacja polityczna i społeczna w Tunezji.

Na początku spotkania studentka pierwszego roku arabistyki, Olga Greń, przedstawiła pokrótce najważniejsze wydarzenia z ostatniego roku, które doprowadziły do wyjazdu prezydenta Ben Alego z kraju i wyborów parlamentarnych w październiku 2011 roku.
W drugiej części spotkania, Pani Ambasador wygłosiła krótki wykład podsumowujący przyczyny i skutki „jaśminowej rewolucji”. Zanim jednak przeszła do spraw politycznych, przedstawiła swoją karierę w dyplomacji pokazując nam funkcjonowanie systemu Ben Alego i skutki rewolucji. Jeszcze półtora roku temu była szeregowym urzędnikiem ministerstwa i mimo doświadczeń zawodowych w międzynarodowych organizacjach, nie miała szans na awans, gdyż nie należała do rządzącej partii. Jednak po rewolucji, tak jak inne wykształcone, niezwiązane z władzą kobiety, dostała propozycję objęcia placówki dyplomatycznej w Europie (oprócz Polski, kobiety reprezentują Tunezję także w Rumunii czy Grecji).

Opisując Tunezję sprzed rewolucji, Pani Ambasador zwróciła uwagę na fakt, że społeczeństwo tunezyjskie, zmęczone ciągłym ograniczaniem swobód obywatelskich, dojrzało do wzięcia spraw w swoje ręce a desperacki czyn Mohameda Bouaziziego tylko przyspieszył ten proces. Według Pani Ambasador, Tunezja zawsze była w awangardzie świata arabskiego – kilkukrotnie podczas spotkania, został podkreślony fakt liberalnego prawodawstwa cywilnego i przestrzegania praw kobiet w Tunezji. Wspomniała, że to Tunezja jako pierwszy kraj arabski zagwarantowała kobietom prawo do rozwodów przed sądem cywilnym i zniosła poligamię w Code du statut personnel, wprowadzonym przez prezydenta Bourqibę w 1957 roku.


To, co jest obecnie najtrudniejsze dla władz Tunezji, to utrzymanie demokracji i poprawa warunków życia obywateli. Ze słów Pani Ambasador wynika, że najbliższe miesiące, podczas których parlament będzie negocjował nową konstytucję, będą kluczowe dla przyszłości kraju. Pierwsza decyzja została już podjęta – wzmianka o prawie muzułmańskim jako podstawie legislacyjnej nie będzie zapisana w pierwszym artykule konstytucji. Jeśli chodzi o działania włączające młodych ludzi do życia publicznego, to dowiedzieliśmy się, że już 45 tysięcy etatów w administracji publicznej zostało otwartych dla młodych wykształconych ludzi.
Po wykładzie był oczywiście czas na pytania z sali: pytano o skład parlamentu i najważniejsze postulaty polityczne głównych partii, bezrobocie wśród młodych wykształconych i prawa kobiet w praktyce. Pani Ambasador przedstawiła główne partie polityczne w parlamencie, tworzące tzw. "trojkę" i ich cele polityczne. Wyjaśniła także, dlaczego lewicowe i liberalne ugrupowania weszły w koalicję z partią o rodowodzie religijnym - An-Nahdą. Pytana o to, czy nie słyszała głosów osób niezadowolonych z efektów rewolucji, Pani Ambasador odparła że jak dotąd nie zetknęła się z takimi odczuciami.Po tak ciekawym spotkaniu, mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować inne wydarzenia związane z polityką i społeczeństwami świata arabskiego.


wtorek, 3 kwietnia 2012

IV. studencko-doktorancka konferencja naukowa KN Arabistów UW "Świat muzułmański oczami Europejczyka" - call for papers

Szanowni studenci i doktoranci,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Świat muzułmański oczami Europejczyka”, organizowanej przez Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 1-2 czerwca bieżącego roku.

W relacjach międzykulturowych powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” nabiera szczególnego znaczenia - tym bardziej, gdy mamy do czynienia z kulturami tak odmiennymi, jak europejska i azjatycka. Już od momentu powstania islam stanowił dla chrześcijańskiej Europy problem i nie lada wyzwanie intelektualne; jednocześnie bowiem powoływał się na wspólne korzenie obu religii i negował fundamentalne dla chrześcijaństwa dogmaty. W efekcie przez ponad tysiąc lat muzułmanie opisywani byli przez Europejczyków zarówno jako pogańscy barbarzyńcy, jak i bracia w wierze. Skąd biorą się te rozbieżności, jakie są źródła uprzedzeń i stereotypów? Czy możliwe jest, tak potrzebne w dobie globalizacji, porozumienie ponad podziałami? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na naszej konferencji.

Zapraszamy do udziału w konferencji studentów i doktorantów zarówno orientalistyki, jak i innych specjalności. Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Na życzenie prelegentów zapewniamy niezbędny sprzęt multimedialny ( laptop, rzutnik etc.) Zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1800 znaków) prosimy przysyłać najpóźniej do 03.05. O przyjęciu bądź odrzuceniu referatu poinformujemy Państwa mailowo do dnia 07.05.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: arab.kn@uw.edu.pl