czwartek, 7 kwietnia 2011

Koło Naukowe Arabistów

Wydziału Orientalistycznego

Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

STUDENCKO- DOKTORANCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ –

„ŚWIAT MUZUŁMAŃSKI OCZAMI EUROPEJCZYKA”

Która odbędzie się w dniach

27-28 maja 2011 roku

na Uniwersytecie Warszawskim

Serdecznie zapraszamy do wysyłania do 28 kwietnia 2011 roku na adres arab.kn@poczta.uw.edu.pl abstraktów referatów dotyczących szeroko rozumianej problematyki dotyczącej świata muzułmańskiego. Mile widziane prace dotyczące wszelkich aspektów życia, zarówno kulturalnego, politycznego i społecznego, jak też gospodarczego czy religijnego. Autorzy referatów, które zostaną wybrane do przedstawienia na konferencji zostaną poinformowani do dnia 6 maja 2011 roku. Przewidziane jest wydanie tomu pokonferencyjnego.