środa, 9 marca 2011

Demokracje w świecie arabskim - 3 marca 2011
"Jaśminowa rewolucja", "Wiosna Ludów", "Arabskie przedwiośnie" - media od dłuższego czasu komentują wydarzenia jakie mają miejsce w świecie arabskim. Spontaniczny zryw społeczeństwa przeciwko władzy zaskoczył wszystkich - polityków, komentatorów i uczonych. Kolejne arabskie państwa wypowiadają posłuszeństwo dotychczasowym organom państwowym, obalając prezydentów-dyktatorów. Jak będzie rozwijać się sytuacja w Tunezji, Egipcie czy Libii? Jaki los czeka pozostałe kraje arabskie? Czy demokracja w rozumieniu europejskim jest możliwa w świecie arabskim?

Na te pytania, podczas spotkania zorganizowanego przez Koło Naukowe Arabistów UW, próbowali odpowiedzieć wybitni goście:

- Pan Profesor Janusz Danecki, arabista specjalista d.s świata arabskiego, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
- Pan Jan Natkański, były ambasador RP w Kairze w latach 2004-2008, Pan Jan Natkański
Oraz
- Pan dr George Yacoub, specjalista d.s Bliskiego Wschodu, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzący spotkanie Tomek Janiec zadawał dociekliwe, niekiedy trudne pytania dotyczące krajów arabskich. Goście wyjaśnili przybyłym - a było to prawie 200 osób - interesujące kwestie:


  • Czy dzisiaj Irak możemy nazwać demokratycznym państwem wolnym od korupcji i nadużyć ze strony władzy, i po części zawdzięczamy to amerykańskiej interwencji?
  • Rewolucja w Tunezji była przede wszystkim zasługą ludzi młodych którzy nie widzieli perspektyw na rozwój w swoim kraju. Czy wobec tego Tunezja jeszcze bardziej otworzy się na zachód? Jakie partie mają szansę uzyskać największe poparcie?
  • Czy możliwy jest podobny rozwój wypadków jak w Iraku czyli wojskowa interwencja koalicji sił zachodnich?
  • Po rewolucjach w Tunezji i Egipcie nikt nie spodziewał się że ludność może wystąpić przeciwko Muammarowi Kaddafi'em. W Syrii Hafiz Al-Asad był prezydentem przez niecałe 30 lat a po jego śmierci władzę przejął jego syn Baszar Al-Asad. Czy podobne protesty jak na początku tego roku, są możliwe w Syrii?
  • Czy nie jest tak, że demokracja może zaistnieć tylko w momencie gdy religia nie jest bezpośrednio powiązana z władzą a w przypadku świata arabskiego islam jest przecież nierozerwalnie związany z życiem codziennym. Czy w takim przypadku w świecie arabskim, nie sprawdza się lepiej model monarchii? Czy demokracja w takim rozumieniu jak my ją postrzegamy jest możliwa w którymkolwiek z krajów arabskich?

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, że, zdaniem zaproszonych gości, fundamentaliści nie uzyskają większości w demokratycznych wyborach w krajach arabskich oraz, że nie należy spodziewać się zbrojnej interwencji w Libii po negatywnych doświadczeniach w Libii.
Eksperci dyskutowali również o najlepszym ustroju dla Bliskiego Wschodu – ich zdaniem mogłaby to być monarchia. Profesor Janusz Danecki stwierdził jednak, że przy sprzyjających warunkach demokracja, podobna do tej w świecie zachodnim jest możliwa już teraz.
Dr George Yacoub zaznaczył na koniec, że wpływy islamu powoli kurczą się w Egipcie, natomiast Jan Natkański stwierdził, że rewolucje są dziełami przede wszystkim młodych ludzi, którzy niestety nie mają często pomysłu na to jak dalej ma wyglądać po przewrocie.

Uczestnicy debaty odpowiadali także na pytania publiczności. Podkreślili, że w demokratycznym kraju powinny aktywnie działać organizacje pozarządowe oraz, że media, zarówno telewizja, jak i nowe technologie – np. portale społecznościowe odegrały znaczącą rolę mobilizującą młodych ludzi do wystąpień.
Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym i zapraszamy na kolejne spotkania!